Nynke Joore

Een aantal jaar geleden werd ik aan het denken heeft gezet toen een paar jonge meiden mij vroegen: “ik heb mijn hart een paar keer aan Jezus gegeven maar wat moet ik daar nu mee doen?”, “hoe gaan we nu verder?” dit heeft mij sterk gemotiveerd om verder na te denken over een passend programma voor pre-tieners. Het eindstation van het kinderwerk en onze focus kan niet alleen zijn dat kinderen hun hart aan Jezus geven. Dit is belangrijk maar ik zocht ook naar een manier om ze te helpen, hoe te leven met Jezus.

“Het eindstation van het kinderwerk en onze focus kan niet alleen zijn dat kinderen hun hart aan Jezus geven.”

De kinderen van groep 7 en 8 zijn hard op weg naar hun tienertijd, BE1 slaat de brug tussen kinderen die nog iets willen aannemen en een periode in hun leven van grote veranderingen. Anders dan weerbaarheidsprogramma’s op bijvoorbeeld scholen richt BE1 zich sterk op Jezus. De vraag, wat zou Jezus doen? staat elke keer weer centraal, Het gaat om weerbaar zijn met Jezus. De thema’s die we met de pre tieners op een aansprekende manier behandelen tijdens BE1 is een springplank naar de pubertijd en middelbare school periode.

Veel ouders worstelen ook met geloofsopvoeding, de samenwerking die we vanuit BE1 met ouders zochten was tevens een mooi platform om hier uitleg over te geven. Het was indrukwekkend om te horen dat ouders en kinderen over gevoelige thema’s zoals seksualiteit met elkaar in gesprek kwamen.

In de twee jaar dat we met dit programma zijn bezig geweest is ook mijn eigen geloofsleven gegroeid. Om alle onderdelen voor te leven en uit te leggen moet je terug naar het fundament en de basis, wie ben jij in Jezus. Je verkondigd niet alleen het woord maar je bent ook het woord.

Nynke Joore
Hoofd kinderwerk – Bethel Drachten